Obecné informace

Utváření organizačních sítí je nezbytné k efektivnímu zajištění celoživotního učení!

Proč?

V organizačních sítích je možné učit se od sebe navzájem a rozšiřovat si obzory. Dochází k předávání informací, nápadů a kontaktů. Když se takto znásobí zdroje, ušetří se čas a peníze k dobru všech zúčastněných, a vy se více obohatíte. Členové úspěšné organizační sítě mají možnost obrátit se na ostatní s žádostí o podporu, inspiraci a motivaci, což jim pomůže rozpoznat a vytvářet nové příležitosti, nacházet společné zájmy a získat dobrou průpravu, a/nebo překonat individuální problémové oblasti. Společná práce členů organizační sítě umožní adresněji oslovit, naplnit potřeby a ovlivnit toho, kdo se rozhoduje. Organizační síť může fungovat v rovině partnersví, spolupráce, shromažďování kontaktů, seskupení atd., může být dlouhodobá či krátkodobá, formální nebo neformální, národní či mezinárodní.

Pro koho je určena tato stránka a co umožňuje?

Je určena lidem, kteří chtějí založit novou organizační síť, lidem, kteří již organizační síť provozují. Je určena lidem, kteří se chtějí podělit o dobré zkušenosti a učit se od ostatních.

Tato stránka má za cíl pomoci nalézt nová řešení běžných problémů organizačních sítí. Spojením úsilí a prostředků jsme shromáždili a vytvořili širokou škálu prostředků a nejlepších metod.

Kdo jsme?

Jsme součástí nadnárodní skupiny EQUAL (Rovné příležitosti) – partnerství “ "Bridges over borders” , jejímiž členy jsou zástupci z Rakouska, České republiky, Anglie, Německa a Maďarska. Společným cílem “Mostů před hranice” je vytvořit integrovaný přístup k problémům se zapojením do aktivit celoživotního vzdělávání.