Rozbory jednotlivých příkladů

Rozbory jednotlivých příkladů pomohou porozumět principům, metodám, realizaci a výsledkům organizačních sítí a partnerství. Ilustrují škálu postupů a zkušeností a mohou napomoci k vyšší efektivitě do budoucna. Každá ze zúčastněných zemí nasbírala informace o postupech již existujících organizačních sítí ve své zemi a poskytla rozbory jednotlivých případů. Každý rozbor organizační sítě je proveden pomocí šablony vytvořené německým partnerem a doplněn ostatními partnery.

Vzor pro charakteristiku organizační sítě (Word-document)

Pokud máte vlastní příklady organizačních sítí a myslíte si, že by mohly zajímat ostatní, prosím, vyplňte vzor a zašlete jej na:


Rozbory jednotlivých příkladů organizačních sítí v

Rakousku
České republice
Německu
Anglii
Maďarsku

Popis organizačních sítí, které zpracovávají údaje o členech „Mostů přes hranice“ ke stažení (pdf-file)

Odkazy na další organizační sítě Literatura, odkazy a dokumenty