Návody a rady

Již bylo napsáno a publikováno mnoho návodů a rad ohledně organizačních sítí a jejich utváření. Proč vytvořit novou organizační síť? Nadnárodní partneři se rozhodli vypracovat stručnou příručku ve 4 jazycích “Jak vytvářet schopné a úspěšné organizační sítě”, ovšem s důrazem na praktičnost. Protože skupina sestává ze členů pěti různých zemí, nabízí příležitost k výměně poznatků a informací.


Stručný průvodce s návody a radami

Důležité odkazy a literatura Literatura, odkazy a dokumenty